MODE SOLUTION

    My Account

LATEST NEWS

"ศูนย์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา"

         MODE Robot ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เตรียมพบ "ศูนย์พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เร็วๆนี้ค่ะ