MODE SOLUTION

    My Account

LATEST NEWS

"Makeblock Global Distributor Conference 2019"

         ผู้บริหารและทีมงานได้รับเชิญเข้าร่วมงาน " Makeblock Global Distributor Conference 2019 " จากบริษัท Makeblock ซึ่งเป็นผู้ผลิตชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประเทศจีน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม ค่ะ