MODE SOLUTION

    My Account
สื่อประกอบการสอนชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

    รายละเอียดสินค้า
      เป็นวัสดุประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทำให้การสอนและการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ง่าย และสนุกมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายรวมถึงพื้นฐาน ของการเขียนโปรแกรม และพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ และทักษะการออกแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณง่ายขึ้น
    คุณสมบัติ
  ▪️   มีขนาดไม่เกิน 170 x 130 x 90 มิลลิเมตร (ยาวxกว้างxสูง)
  ▪️   ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V x 4 หรือ 3.7V Lithium polymer battery
  ▪️   มีระบบแผงวงจรและชิปประมวลผล ATmega328
  ▪️   มีมอเตอร์ 2 ชิ้น
  ▪️   มีเซนเซอร์แสง ตรวจจับความสว่างของแสงได้
  ▪️   มีเซนเซอร์อินฟราเรดเดินตามเส้น สามารถตรวจจับสีดำและสีขาว เพื่อควบคุมให้หุ่นเดินตามเส้น
  ▪️   มีอัลตราโซนิคเซนเซอร์ สามารถวัดระยะทางได้
  ▪️   มีรีโมทและตัวรับอินฟราเรด สามารถควบคุมผ่านรีโมทได้
  ▪️   มีไฟแบบ RGB LED
  ▪️   มีลำโพง Buzzer
  ▪️   สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ
  ▪️   สามารถเขียนโค้ดควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
  ▪️   มีเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู (คู่มือ, แผนการสอน และใบงาน) ภาษาไทย บรรจุลงใน Flash Drive

- CALL -


อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

    รายละเอียดสินค้า
      ชุดหุ่นช่างพูด สามารถประกอบเข้ากับหุ่นยนต์หลักเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ และสามารถเล่นไฟล์เสียงได้หลายประเภท เช่น ไฟล์ .MP3, .WMA, .WAV เป็นต้น
    คุณสมบัติ
    อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน (ชุดหุ่นช่างพูด)
  ▪️   มีชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับประกอบ 8 ชิ้น
  ▪️   มีชุดน็อตสำหรับประกอบมากกว่า 60 ชิ้น
  ▪️   มีลำโพง มีช่องเสียบสำหรับติดตั้ง Micro SD Card ได้
  ▪️   มี Micro Servo สำหรับหมุนเปลี่ยนทิศทาง
  ▪️   มี RJ25 Adapter สำหรับเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
  ▪️   มีสาย RJ25 จำนวน 2 เส้น

- CALL -

    รายละเอียดสินค้า
      ชุดหุ่น 6 ขา มีชิ้นส่วนแบบที่ต่างกันอย่างน้อย 5 แบบ โดยสามารถประกอบเข้ากับหุ่นยนต์หลัก ให้มีลักษณะคล้ายสัตว์ได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ
    คุณสมบัติ
    อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน (ชุดหุ่น 6 ขา)
  ▪️   มีชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับประกอบ 14 ชิ้น
  ▪️   มีชุดน็อตสำหรับประกอบ มากกว่า 120 ชิ้น

- CALL -

    รายละเอียดสินค้า
      ชุดอุปกรณ์ Servo Pack ที่สามารถควบคุมตำแหน่งการหมุน ทิศทางการหมุน และความเร็วของการหมุนได้ โดยสามารถประกอบเข้ากับหุ่นยนต์หลักได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ
    คุณสมบัติ
    อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน (Servo Pack)
  ▪️   มีชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับประกอบ 8 ชิ้น
  ▪️   มีชุดน็อตสำหรับประกอบ มากกว่า 30 ชิ้น
  ▪️   มี RJ25 Adapter สำหรับเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
  ▪️   มีสาย RJ25 จำนวน 2 เส้น
  ▪️   มีชุด Servo สำหรับหมุนเปลี่ยนทิศทาง
  ▪️   มีเซนเซอร์ไฟ RGB LED

- CALL -

    รายละเอียดสินค้า
      ชุดอุปกรณ์ Light & Sound ที่มีเซนเซอร์แสงและเซนเซอร์เสียง โดยสามารถประกอบเข้ากับหุ่นยนต์หลักได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ
    คุณสมบัติ
    อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน (Light & Sound)
  ▪️   มีชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับประกอบ 5 ชิ้น
  ▪️   มีชุดน็อตสำหรับประกอบ มากกว่า 30 ชิ้น
  ▪️   มีสาย RJ25 จำนวน 2 เส้น ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้
  ▪️   มีเซนเซอร์ไฟ RGB LED
  ▪️   มีเซนเซอร์ตรวจจับแสง
  ▪️   มีเซนเซอร์ตรวจจับเสียง

- CALL -


ชุดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ระบบ IoT และระบบ AI

    คุณสมบัติ
  ▪️   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Xtensa Dual-Core 32-bit และมีความเร็ว 240 MHz
  ▪️   มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ Onboard Flash ROM 440K, RAM 520K Expended
  ▪️   มีความกว้าง 4.5 ซม.
  ▪️   มีแหล่งพลังงานจาก Micro USB และ Battery ขนาด 3.3V
  ▪️   มีไฟ LED 12 ดวง
  ▪️   มีไมโครโฟน
  ▪️   มีปุ่มกด สำหรับควบคุมตามคำสั่งของโปรแกรม
  ▪️   มีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi , Bluetooth และ Micro-USB
  ▪️   มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง
  ▪️   มีเซนเซอร์สัมผัส 4 ชิ้น (I/O pins) ฝังติดกับตัวบอร์ด
  ▪️   มีชุดสายเชื่อมต่อเซนเซอร์, สาย Micro USB และสายรัดข้อมือ
  ▪️   มีแบตเตอรี่ ขนาด AAA
  ▪️   มีซอฟต์แวร์ที่รองรับการเขียนคำสั่งได้
  ▪️   รองรับ AI (Artificial Intelligence) Microsoft Cognitive สามารถจดจำเสียงพูดได้
  ▪️   รองรับระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
  ▪️   สามารถเขียนโค้ด (Coding) ที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
  ▪️   มีเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู (คู่มือ, แผนการสอน และใบงาน) ภาษาไทย บรรจุลงใน Flash Drive

- CALL -


โปรแกรมสื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (Coding)

    รายละเอียดสินค้า
      เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
    คุณสมบัติ
  ▪️   มีเมนูสำหรับเลือกหุ่นยนต์ เพี่อเข้าสู่บทเรียนของหุ่นยนต์แต่ละตัว ดังนี้
       -   การเรียนรู้ชุดวัสดุประกอบชุดหุ่นยนต์พื้นฐาน
       -   การเรียนรู้ชุดวัสดุประกอบการสอน Coding เบื้องต้น
       -   การเรียนรู้ชุดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ IoT และ AI
  ▪️   ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วย คำอธิบายหลักสูตร ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
  ▪️   มีคลิป Video สื่อการสอนที่สอดคล้องกับแผนการสอน ไม่น้อยกว่า 60 คลิป
  ▪️   มีแบบทดสอบการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 60 แบบ
  ▪️   ใบงานที่ตรงตามแผนการเรียน ไม่น้อยกว่า 60 ใบงาน
  ▪️   มีเมนูข้อมูลนักเรียน สำหรับเก็บประวัติข้อมูลผู้เรียน
  ▪️   มีเมนูชุดคำสั่งเสริมสำหรับการ Coding ไม่น้อยกว่า 60 ชุดคำสั่ง
  ▪️   มีระบบ Log in และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละเมนู สำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนได้
  ▪️   มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม

- CALL -


โปรแกรมสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 2 ภาษา

    รายละเอียดสินค้า
      เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
    คุณสมบัติ
  ▪️   มีเมนูข้อมูลนักเรียน สำหรับจัดเก็บข้อมูลนักเรียน สามารถนำเข้าข้อมูลประวัตินักเรียนได้
  ▪️   มีเมนูแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยบทเรียนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน พร้อมคำอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญของแต่ละบทเรียน สาระการเรียนรู้ของบทเรียน มีใบงานของแต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วย
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวก และการลบ
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณ
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การหาร
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารระคน
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เศษส่วน
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทศนิยม
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การวัดความยาว
       -   หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การชั่ง
  ▪️   มีเมนูแผนการสอน ประกอบไปด้วยเอกสารแผนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
  ▪️   มีเมนูคลังข้อสอบ ประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
  ▪️   มีเมนูวัดผลประมวลผล ประกอบไปด้วยแบบบันทึกลงคะแนนนักเรียน
  ▪️   มีระบบ Log in และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละเมนู สำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนได้
  ▪️   มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม

- CALL -