Thankyou Party โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ คุณครูที่ชนะการประกวดผลงานสื่อเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator 3 Pro รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นและวิทยากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน Thank You Party ณ โรงแรมกรีนพิกซ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 15 ธ.ค. 61
Crazytalk Animator อบรมโปรแกรม Crazytalk Animator ครั้งที่ 12 จ.ภูเก็ต อบรมโปรแกรม Crazytalk Animator ครั้งที่ 12 จ.ภูเก็ต
Copyright 2018 | MODE SOLUTIONS CO.,LTD.