Thankyou Party โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ คุณครูที่ชนะการประกวดผลงานสื่อเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator 3 Pro รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นและวิทยากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน Thank You Party ณ โรงแรมกรีนพิกซ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 15 ธ.ค. 61 อบรมการใช้งานโปรแกรมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน จ.นครปฐม ประจำปี 2562 อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 เมษายน 2562
LATEST NEWS Crazytalk Animator โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ติดตั้งโปรแกรมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 ติดตั้งโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต วันที่ 21 เมษายน 2562
Copyright 2018 | MODE SOLUTIONS CO.,LTD.