อบรมการใช้งานโปรแกรมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน จ.นครปฐม ประจำปี 2562 อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 เมษายน 2562 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดสนามนอก จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดสนามนอก จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2561
PORTFOLIO ประจำปีงบประมาณ 2562 ติดตั้งโปรแกรมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 ติดตั้งโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต วันที่ 21 เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดตึก จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดตึก จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดสโมสร จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดสโมสร จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนชำป่างาม จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนชำป่างาม จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561
โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดลุ่ม จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดลุ่ม จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี ประจำปี 2561 อบรมโปรแกรม 4.0 โรงเรียนวัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี ประจำปี 2561
Copyright 2018 | MODE SOLUTIONS CO.,LTD.