Thankyou Party โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
Thankyou Party โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ คุณครูที่ชนะการประกวดผลงานสื่อเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator 3 Proรางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นและวิทยากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน ThankYou Party ณ โรงแรมกรีนพิกซ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 15 ธ.ค. 61
Copyright 2018 | MODE SOLUTIONS CO.,LTD.