วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร ภาพกิจกรรม การดำเนินงานต่าง ๆ

"การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศ..."

  วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็...