บทเรียนออนไลน์

post
Codey Rockey

บทเรียนออนไลน์

post
MRoBot

บทเรียนออนไลน์

post
M-IoT

บทเรียนออนไลน์

mTiny Coding Kit

วัสดุประกอบการสอนชุดการสอน วิชาวิทยาการคำนวน mTiny Coding Kit สำหรับระดับชั้นปฐมวัย mTiny Coding Kit เป็นชุดการสอนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง ที่บ้านหรือที่โรงเรียน ทำให้พัฒนาการเรียนรู้ง่ายขึ้น มีความสนุกสนานจากทักษะ ทำกิจกรรมและ เล่นเกมต่าง ๆ พร้อมวัสดุประกอบการสอนชุดปากกาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ (mTiny Coding Kit) และวัสดุประกอบการสอนชุดบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์าหรับ
(mTiny Coding Kit)

Codey Rockey

Codey Rocky สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มเรียน และการเรียนรู้ AI ด้วยโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 10 โมดูล รวมถึงเซ็นเซอร์ตัวรับอินฟาเรด จอแสดงผล LED ชุด Neuron Education Kit (ชุด Neuron Education Kit แพลตฟอร์มบล็อกตั้งโปรแกรมได้ Building Block มีการเชื่อมต่อแบบ Ponto Pins แบบแม่เหล็กบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการสร้างสิ่งประดิษฐ์หลายร้อยรายการ เรียนรู้เข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม Codey Rocky )

MRoBot

ชุดวัสดุพึ้นฐาน MRoBot สำหรับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา MRoBot เป็นวัสดุประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา สำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ที่ง่าย และมีความสนุกสนาน มีรีโมทและตัวรับอินฟาเรด สามรถควบคุมผ่านรีโมทได้ มีเซนเซอร์เดินตามเส้น สามารถตรวจจับสีดำและสีขาวเพื่อควบคุมให้หุ่นเดินตามเส้น สามารถเขียนโค้ดควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง MRoBot ที่มีชิ้นส่วนประกอบเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น

M-IoT

ชุดวัสดุบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ M-IoT (สำหรับดับดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น) การออกแบบที่กะทัดรัดได้รวมเอาโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้เลือกมากมายไว้ มีไฟ RGB LED 12 ดวง มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว มีเซนเซอร์สัมผัส 4 ชิ้น ปุ่มสำหรับควบคุมคำสั่งของโปรแกรม มีไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียงและฟังเสียง มีการเชื่อมต่อ Micro-USB มีซอฟต์แวร์ที่รองรับการเขียนคำสั่ง รองรับ Microsoft Cognitive สามารถจดจำเสียงพูดของ AI ได้ รองรับระบบ IoT (Internet of Think) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการจับความเคลื่อนไหวได้