ข่าวสารและกิจกรรม

"โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ในรูปแบบ STEM Education"

          โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ในรูปแบบ STEM Education เพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
31 มีนาคม พ.ศ. 2566