ข่าวสารและกิจกรรม

"โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0"

          โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
28 มีนาคม พ.ศ. 2566