ข่าวสารและกิจกรรม

"ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566"

          ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน