ข่าวสารและกิจกรรม

"โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

          โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2566