ข่าวสารและกิจกรรม

"โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

          โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 วันที่ 17 ตุลาคม 2566