ข่าวสารและกิจกรรม

"โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

          โครงการต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัลสู่ห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จังหวัดเลย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566