MODE SOLUTION

    My Account
สื่อการเรียนการสอน ชุดสะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณเบื้องต้น

    1. ชุด STEM Education คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  ▪️   มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
  ▪️   มีมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน 2 ตัว
  ▪️   มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 5V/1.5A
  ▪️   มีลำโพงขนาด 1.5 วัตต์
  ▪️   มีไฟแบบ LED
  ▪️   มีเซนเซอร์ (OID) สำหรับอ่านบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
  ▪️   ระบบเซนเซอร์สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ 6 ทิศทาง
  ▪️   แบตเตอรี่มีขนาด 1800 mAh และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ชั่วโมง
  ▪️   สามารถส่งสัญญาณ Wireless ได้
  ▪️   มีเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู (คู่มือ, แผนการสอน และ ใบงาน ) ฉบับภาษาไทย
  ▪️   สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย(CE)
  ▪️   สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้
    2. ชุดปากกา คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  ▪️   มีลักษณะเป็นจอยสติ๊ก อนาล็อก สามารถควบคุมทิศทางได้
  ▪️   มีปุ่มกด 2 ปุ่ม สำหรับการยืนยัน และการยกเลิก
  ▪️   มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 5V/270 mA
  ▪️   มีไฟแบบ LED
  ▪️   มีเซนเซอร์ (OID) สำหรับอ่านบัตรคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์
  ▪️   ระบบเซนเซอร์สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ 6 ทิศทาง
  ▪️   แบตเตอรี่มีขนาด 300 mAh และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ชั่วโมง
  ▪️   สามารถส่งสัญญาณ Wireless ได้
  ▪️   มีเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู (คู่มือ, แผนการสอน และ ใบงาน ) ฉบับภาษาไทย
  ▪️   สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้

ราคา 5,500 -


อุปกรณ์ประกอบการคิดวิเคราะห์สำหรับชุดสะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

    1. มีแผ่นคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 36 ชิ้น ประกอบด้วย
  ▪️   แผ่นคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง สำหรับแผ่นควบคุมทิศทาง 12 ชิ้น
  ▪️   แผ่นคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง สำหรับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ 15 ชิ้น
  ▪️   แผ่นคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง สำหรับบัตรแสดงอารมณ์ 7 ชิ้น
  ▪️   แผ่นคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง สำหรับการเริ่มต้นคำสั่ง และสิ้นสุดคำสั่ง อย่างละ 1 ชิ้น
    2. มีแผ่นจิ๊กซอว์แผนที่อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 24 แผ่น
    3. มีแผ่นการ์ดเกมส์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง 4 แผ่น
    4. มีหน้ากากและอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง 1 ชุด

ราคา 5,500 -


สื่อประกอบการสอนชุดคิดวิเคราะห์สำเร็จรูป คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

  ▪️   มีขนาด 100 x 93 x 103 มม. (ยาวxกว้างxสูง)
  ▪️   มีแบตเตอรี่ แบบ 3.7V/950 mAh แบบ Lithium Battery
  ▪️   มีแผงวงจรและชิปสำหรับประมวลผล
  ▪️   มีหน้าจอแสดงผล ชนิด LED
  ▪️   ไฟ LED
  ▪️   มีปุ่มกด สำหรับควบคุมตามคำสั่งของโปรแกรม
  ▪️   มีเซนเซอร์ตรวจจับเสียง , สี และแสง
  ▪️   มีเซนเซอร์สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและความเร่งได้ 6 ทิศทาง
  ▪️   สามารถควบคุมผ่านอินฟราเรดได้
  ▪️   สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth, Wi-Fi , USB ได้
  ▪️   มีชุดคำสั่งเสริมสำหรับการ Coding ที่สอดคล้องกับแผนการสอนไม่น้อยกว่า 10 ชุด บรรจุใน USB Flash Drive
  ▪️   คุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อมีการประกอบรูปร่างแล้ว มีดังต่อไปนี้
       -   สามารถเดินตามเส้นได้
       -   มีการหยุดเคลื่อนที่ก่อนตกจากที่สูง
       -   สามารถตรวจจับสีได้
       -   สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้
       -   สามารถใช้งาน AI (ปัญญาประดิษฐ์) เบื้องต้นได้
       -   สามารถใช้งาน IoT (Internet of Things) ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้
  ▪️   มีเอกสารประกอบการสอนสำหรับครู (คู่มือ ,แผนการสอน และใบงาน ) ฉบับภาษาไทย
  ▪️   สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย (CE)
  ▪️   สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้

ราคา 6,500 -


ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับสื่อประกอบการคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

  ▪️   มีระบบรับคำสั่งระบบสัมผัสได้
  ▪️   สามารถเชื่อมต่อ Funny Switch ได้
  ▪️   สามารถเชื่อมต่อกับ GND Wire ได้
  ▪️   สามารถรับคำสั่งระบบสัมผัสได้
  ▪️   สามารถเชื่อมต่อกับตัวชุดหุ่นยนต์สำเร็จรูปด้วยช่องเชื่อมต่อแบบแม่เหล็ก
  ▪️   มีอัลตราโซนิค เซนเซอร์
       -   สามารถวัดระยะทางได้
       -   สามารถเชื่อมต่อกับตัวชุดหุ่นยนต์สำเร็จรูปด้วยช่องเชื่อมต่อแบบแม่เหล็ก
  ▪️   มีเซนเซอร์ควบคุมไฟ LED
       -   สามารถเชื่อมต่อกับแถบไฟ LED ได้
       -   สามารถแสดงไฟ LED ได้
       -   สามารถเชื่อมต่อกับตัวชุดหุ่นยนต์สำเร็จรูปด้วยช่องเชื่อมต่อแบบแม่เหล็ก
  ▪️   มีสายเคเบิ้ลความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ
  ▪️   มี Board สำหรับวางอุปกรณ์อื่นๆ และสามารถต่อกับตัวชุดหุ่นยนต์สำเร็จรูปได้
  ▪️   มีชุดเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ประกอบด้วย Temperature Sensor และ Temperature Probe โดยมีคุณสมบัติดังนี้
       -   สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้
       -   ตัว Temperature Probe สามารถเชื่อมต่อกับ Temperature Sensor ได้
       -   ชุดเซนเซอร์สามารถเชื่อมต่อกับตัวชุดหุ่นยนต์สำเร็จรูปด้วยช่องเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กได้
  ▪️   มีชุดคำสั่งเสริมสำหรับการ Coding, ใบงาน และ คลิปวีดีโอสอนการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ชุด บรรจุใน USB Flash Drive

ราคา 6,900 -