MODE SOLUTION

    My Account

TRAINING COUSE

Thankyou party โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ คุณครูที่ชนะการประกวดผลงานสื่อเอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม CrazyTalk Animator 3 Pro รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นและวิทยากรทุกท่าน เข้าร่วมงาม Thank You Party ณ โรงแรมกรีนฟิกซ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 15 ธันวาคม 2561