ร่วมงานกับเรา

โปรแกรมเมอร์ (Mobile App & Web Application) รับสมัครด่วน
บริษัท โมดโซลูชั่น จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่าม่วง)
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา
บริษัท โมดโซลูชั่น จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่าม่วง)
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
บริษัท โมดโซลูชั่น จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่าม่วง)
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
พนักงานการตลาดและการขาย 1 อัตรา
บริษัท โมดโซลูชั่น จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่าม่วง)
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง